http://www.faw-mazda.com

شرکت فاو-مزدا با مسئولیت محدود،در مارس 2005 توسط گروه فاو وشرکت مزدا موتور تاسیس شد که سرمایه ثبت شده از این مشارکت 13.7 میلیون دلار بود. 5%سهام آن متعلق به گروه سرمایه گذاری فاو،70% شرکت خودرو سازی فاو و 25%شرکت مزدا موتور است.